Overslaan en naar de inhoud gaan

Project

Project

Voorgeschiedenis internationale Maasfietsroute

2010 - Initiatief gemeente Venlo

Op 30 juni 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Venlo een motie aangenomen om te onderzoeken of de realisatie van een doorgaande toeristische fietsroute langs de Maas van de bron tot de monding mogelijk is. Een werkgroep onder voorzitterschap van de gemeente Venlo start met het verkrijgen van draagvlak onder de Nederlandse, Belgische en Franse provinciale en lokale overheden.

2012 - Ondertekening intentieverklaring

Tijdens de Floriade in 2012 vindt een congres over Maasfietsroute plaats en ondertekenen 41 Nederlandse, Belgische en Franse partners een intentieverklaring om steun uit te spreken voor het idee om een internationale Maasfietsroute te realiseren.

2013 - Voorbereidingen met Provincie Limburg als leadpartner

Na deze bijeenkomst laat de werkgroep een haalbaarheidsonderzoek doen (uitkomst oktober 2013) dat aangeeft dat:

  • De infrastructuur er voor het grootste deel (in reeds bestaande fietsroutes) ligt.
  • Er in de drie landen voldoende gemeenschappelijkheid en enthousiasme is voor de fietsroute.
  • Er ook bereidheid is tot samenwerking, waarbij de departementen in Frankrijk en de provincies in Nederland en België de meest geschikte partijen (stakeholders) zijn om de route tot stand te brengen.

Over financieringsmogelijkheden zijn geen conclusies getrokken in het onderzoek.

Op verzoek van de gemeente Venlo en met instemming van betrokken partijen neemt de Provincie Limburg (NL) eind 2013 de rol van trekker van het project op zich. . Op basis van het advies van het haalbaarheidsonderzoek worden de gewenste stakeholders in de drie landen benaderd. Steeds meer partijen sluiten zich bij het initiatief aan en werken in een werkgroep gezamenlijk aan de voorbereiding van het project. 2014- Directeurenoverleg In februari 2014 houdt de Provincie Limburg een bijeenkomst en nodigt hiervoor alle beoogde partijen op het hoogste ambtelijke niveau uit. Tijdens de presentatie van de eerste plannen spreekt iedereen zich positief uit om de plannen verder uit te werken tot een concreet projectvoorstel.

2015 - Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op 29 januari 2015 geeft de Provincie Limburg tijdens een bijeenkomst te Maastricht de aftrap voor de start van het project met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door 32 partijen uit Nederland, België en Frankrijk.

2015 – 2017 Uitvoering project onder leiding van de Provincie Limburg (NL).

  • 2015 en 2016 fysieke realisatie route middels aanbrengen bewegwijzering over het hele tracé; realisatie routebeschrijving; in kaart brengen contactpersonen onderhoud; in kaart brengen knelpunten in de route. Uitvoering onder leiding van het Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne.
  • 2015 en 2016 voorbereiding website en bouw. Uitvoering onder leiding van de Fédération du Tourisme de la Province de Liège.
  • 2016 verkenning mogelijkheden kandidatuur EuroVelo route. Uitvoering onder leiding van het Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne.
  • Internationale persconferentie en start promotieactiviteiten (folders, advertenties, artikelen, video).